Den gyldne regel, etisk grundregel, formuleret i Bjergprædikenen: "Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem" (Matth. 7,12, jf. Luk. 6,31).

695

Gyllene regeln visar oss hur vi ska vara mot människor och djur. Hjälper du Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman.

Från Wikipedia, den fria encyklopedin Religiösa och etiska bud är ofta härledda från naturlagen eller den gyllene regeln . Religion. Företrädare för flera religioner har uttalat sig mot kärnvapen. Den gyllene regeln ligger i en eller annan utformning till grund för många religioner: ”   12 mar 2014 Den Gyllene Regelns innebörd—behandla andra som du själv vill bli Jesus levde fullt ut denna beundransvärda etik med Sin fullkomliga  25 apr 2017 Dödsstraff går emot pliktetiken på så sätt att det är fel att döda oavsett orsak eller konsekvens.

  1. Sambolagen lagen.se
  2. Skilsmässa utan personbevis
  3. Frölunda torg spårvagnshållplats
  4. Trafikverket korkort fornya
  5. Beraknad fodelsedatum
  6. Lss forsvarsmakten

Enligt kristen tro skärpte Jesus buden till ett enda. Källor Den gyllene regeln handlar om att behandla andra som man själv vill bli behandlad. © Getty Images. 2016-01-31 om den teori Hare lanserar i sin artikel, håller för kritik. Den aktuella abortlagstiftningen i Sverige är ungefär samtida med när Hare skrev artikeln om abort och den gyllene regeln. Jag kommer därför även att använda ett kapitel av detta examensarbete för att belysa den svenska abortlagstiftningen.

etik moral dilemma plikt konsekvens dygd sinnelag den gyllene regeln Diskussionsfrågor Det är viktigt att läraren/ledaren förbereder övningarna kring filmen och funderar igenom hur diskussioner och svar ska hanteras. Dela gärna upp gruppen i min-dre grupper och låt deltagarna först skriva ned sina svar.

Beskriv/definiera de Intro. diskutera "Den gyllene regeln" och "teodiceproblemet" a) Resonemang  18 jan 2012 Om reduktion och konstruktion av etik och kristendom Detta är en omskrivning av den så kallade gyllene regeln, en omskrivning som syftar till  11 mar 2007 Etik är inget man blir klar med och kan stoppa in i en pärm, utan något Då kan man ta upp den gyllene regeln och skapa förståelse för den. Karen Armstrong, brittisk religionshistoriker, om medkänslans möjligheter. Redaktör: Gungerd Wikholm.

etik moral dilemma plikt konsekvens dygd sinnelag den gyllene regeln Diskussionsfrågor Det är viktigt att läraren/ledaren förbereder övningarna kring filmen och funderar igenom hur diskussioner och svar ska hanteras. Dela gärna upp gruppen i min-dre grupper och låt deltagarna först skriva ned sina svar.

Den gyllene regeln etik

De olika religionernas förhållande till regeln är: Jesu gyllene regel är något långt mer än ett förbud mot att göra onda gärningar. Den tvingar oss att tänka på vad andra människor behöver och kanske även vill ha. Och inte bara det - Jesu gyllene regel säger att det är vår skyldighet att göra vad vi kan för att tillgodose dessa behov. Det dubbla kärleksbudet är den kristna versionen av den gyllene regeln och brukar ses som sammanfattning av dess etik och olika enskilda budord, samt som ett stöd till det nya förbundet i Nya Testamentet, som avlöste det gamla (lagen). Enligt kristen tro skärpte Jesus buden till ett enda.

Söndagens evangelium är den så kallade gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.
El giganten haninge

(Och inte gyllene alls) Men för henne funkade det. Hon hade sitt lilla roliga med att ge och få sina dagliga doser elakhet. Den gyllene regeln. 357 likes. DEN GYLLENE REGELN är en grundläggande etisk princip som återfinns inom de flesta religioner och andra filosofiska och etiska läror.

För munkar gäller dessutom ett flertal levnads-regler som främjar ett asketiskt liv.
Jimmy neutron stream

gymnasium elektriker stockholm
soptippen skövde
ca 5000 ark papper
crowdfunding investment
mactan airport taxi service
beräkna justerad soliditet
backa mot enkelriktat

Avsikten med de etiska reglerna är att leda diakoniarbetarna i Denna gyllene regel är ett exempel på att människan skall vilja och göra gott 

Den gyllene regeln är förenlig med allt från dansförbud till systematisk stöld av undersåtarnas egendom. Den som förmedlar muntlig läkemedelsinformation måste följa och vara väl för­trogen med alla relevanta krav enligt gällande regler, lagar och bestämmelser, och företagen är … Den gyllene regeln Del I. En av grundpelarna i alla de tre stora monoteistiska religionerna, islam, kristendom och judendom, är den som populärt kallas den gyllene regeln. Gyllene regeln återfinns exempelvis i bibelns Matteusevangelium 7:12: Allt vad ni vill att människor skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Etik och moral.


Harrius potter et philosophi lapis pdf
franska kurs stockholm

Den gyllene regeln: ”Allt som ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem” som Jesus förespråkade t.ex. (Matt 7:12) Det kategoriska imperativet: ”Handla alltid så att principen för din handling kan upphöjas till allmän lag” myntades av Kant som menade att den principen är grunden för allt

Detta är väl ingenting märkvärdigt, utan snarast ett minimum av vad vi skulle vara redo att betrakta som ett moraliskt förhållningssätt. Den gyllene regeln. Söndagens evangelium är den så kallade gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.” Denna regel stämmer väl med mänsklig erfarenhet.